Skip til hoved indholdet
    Hjem Leje- og forpagtningsaftaler Madboden

Madboden

Udbud af forpagtningsaftale af Madboden

Udbudsvilkår:

Tilbudsfrist søndag d. 16. juni 2024, kl. 23:59.


Ved ønske om besigtigelse af lokalerne kan der rettes henvendelse til Teknisk Drift, tlf. 29481104, e-mail DG0290365@silkeborg.dk

Ved spørgsmål om processen kan der rettes henvendelse til Pernille Lystbæk Facius på telefon: 51 23 83 86 eller e-mail: plf@silkeborg.dk


Tilbud skal være Kommunen i hænde senest søndag den 16. juni 2024, kl. 23.59.

Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbud skal fremsendes på e-mail til ksl@silkeborg.dk

I emnefeltet skal der skrives ”Udbud Madboden”.

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.

Kommunen vil herefter tage stilling til de indkomne tilbud snarest herefter. Valg af forpagter vil blive meddelt umiddelbart herefter.

Kommunen vil vurdere, hvilke tilbud/tilbudsgivere, der bedst opfylder følgende kriteriet på fast pris.

Madboden:

Madboden er en del (ca. 7 m²) af Pavillonen, som er opført i dråbefrom beklædt i træmaterialer og består af henholdsvis Madboden og et affaldsrum tilhørende det gamle rådhus.


Opfordring til at give et tilbud

Bilag 1 - Forpagtningskontrakt

Bilag 2 - Tilbudsblanket

Bilag 3 - Tro og Love erklæring

Ejendomme

Team Køb, Salg og Leje
Østergade 1
8600 Silkeborg

ksl@silkeborg.dk