Storparceller Tusindfryd

Storparceller i det populære Gødvad i Silkeborg.

Børnepasning, skole og SFO:

I Gødvad er der flere integrerende daginstitutioner i området. Skolemæssigt hører Hvidkløver til Gødvad Skole, der har 7 klassetrin (0. til 6. klasse). Der er ca. 800 m til skolen via stisystemerne. På skolen er der også SFO-ordning. Efter 6. klasse flyttes eleverne til Dybkærskolen og kan fortsætte skolegangen der til og med 10. klassetrin. Efter folkeskolen er der mange muligheder for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Silkeborg.

Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige tilbud, du finder i kommunen.

Bydelen Gødvad:
Gødvad er et attraktivt område, som har rigtig meget at byde på både for yngre og ældre samt børnefamilier. Her er både smuk natur, indkøb, sportsfaciliteter, god offentlig transport og masser af legekammerater - samt cykelafstand til Silkeborg centrum via et godt stisystem, hvor gågade-, havne- og cafémiljøet kan opleves. Gødvadområdet er meget børnevenligt med grønne fællesarealer og gode stisystemer, som giver børnevenlig adgang til skole, institutioner og fritidstilbud.
Med motorvejen, som ligger ca. 2 km fra udstykningen, er der kort adgang til jobs i både Aarhus, Ikast, Viborg og Herning.

Fritidsaktiviteter:

Af foreninger i området kan bl.a. nævnes Gødvad Gymnastik og Idrætsforening, som tilbyder badminton, håndbold, fodbold, gymnastik, fitness og løb. Er man mere til motion i den skønne natur i og omkring Silkeborg er der rig mulighed for det i form af fx roning, kajak, løb eller cykling. Silkeborg som helhed byder på rigtig mange forskellige tilbud indenfor sport, kultur, madoplevelser.

Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige kultur- og fritidstilbud, du finder i kommunen.

Storparcellerne: 

Storparcellerne er omfattet af lokalplan 13-006, hvori der står, at byggefelt ”X3” skal bygges med grønt tag.

Ud fra lokalplanens bestemmelser skønner Ejendomsstaben, at storparcellen X3 kan bebygges med ca. 40% og storparcellen Y5 kan bebygges med ca. 45%.

Delområde II (X3) Må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse i form af klyngehuse på sokkelgrund (se lokalplan). Maks. 2 etager med en højde på maks. 8 m. 
Delområde III (Y5) Må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse i form af klyngehuse på sokkelgrund, med mulighed for mindre have (se lokalplan) Maks. 3 etager med en højde på maks. 12 m.

I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloak og vand.
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.   

I købesummen er ikke indeholdt:

  • Fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales af køber uden for købesummen direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning.
  • Køber betaler tilslutningsbidrag til el ved Eniig uden for købesummen. Køber retter selv henvendelse til EnergiMidt for tilslutning.

Køber er bekendt med at der er tilslutningspligt til fjernvarme jf. lokalplanen for området.

Byggefrist:

Køber er bekendt med, at der er/bliver tinglyst deklaration om byggefrist på 3 år, med tilbagekøbsret på begge storparceller. 

Grønt tag:

Køber er bekendt med, at der er/bliver tinglyst deklaration om Grønt tag på byggefelt X3. 

Læs alle vilkårene i købstilbud nedenstående.

Salgsmateriale: