2 storparceller i Silkeborg sælges samlet

2 storparceller i det eftertragtede kvarter på Brunbakkevej / Astrid Lindgrens Vej - sælges samlet.

Luftfoto af parcellerne

Råjord til storparceller:

I den nordlige del af Silkeborg, Balle, udbydes nu 2 ikke-byggemodnede arealer - beregnet til tæt/lav byggeri.

Salgsvilkår:

Køber er bekendt med:

 • at der ikke er indeholdt tilslutninger af nogen art i købesummen. 
 • at der ikke er foretage arkæologiske undersøgelser
 • at der ikke er foretaget jordbundsundersøgelser
 • at grundene endnu ikke er endelig matrikuleret 
 • at der bliver tinglyst deklaration om byggefrist og tilbagekøbsret 
 • at køber skal kontakte Team Anlæg på mail: Teknik-TeamAnlaeg@silkeborg.dk for byggemodningsaftale og etablering heraf inden byggeri påbegyndes.

Ovenstående og øvrige vilkår fremgår i købstilbuddet. Der er 2 arealer til salg:

 • Brunbakkevej 3 Del 2 a,
  Areal: ca. 5.022m² (ca. 2.009m² etagemeter) kvm
  Pris: 1.750,- kr. pr. etagemeter
 • Brunbakkevel 3 Del 2 B,
  Areal: ca. 4.371m² (ca. 1.748m² etagemeter) kvm
  Pris: 1.750,- kr. pr. etagemeter

I lokalplanens redegørelsesdel er det angivet at der kan opføres ca. 20 tæt/lave boliger. Det er et ca. antal der er angivet ud fra de indledende bebyggelsesplaner der blev lavet for området.

Det præcise antal boliger afhænger af størrelsen på boligerne, samt typen af tæt-lav bebyggelse i det konkrete projekt. Ved lokalplanens udarbejdelse var der ikke et konkret projekt, hvorfor den foreløbige bebyggelsesplan blev brugt som ca. grundlag.

Det er ikke et krav ifølge lokalplanens bestemmelser, at der kun må opføres 20 tæt-lave boliger. Bebyggelsesprocenten for delområde II er 40 % jf. bestemmelse 7.2.

Derudover skal grundstørrelse, friarealer, parkering, terræn mv. i lokalplanen selvfølgelig overholdes.

Dokumenter: