Serup Skovvej 21 - lod af fredskov

Udbud af fredskovsareal på ca. 6.190 m2

Kort

Skovlod

Nu udbydes skovlod af Serup Skovvej 21, 8600 Silkeborg, matr. 15a, Serup By, Serup, beliggende mellem Kjellerup og Silkeborg. Arealet andrager 1/9 af den samlede matrikel, hvilket ca. svarer til 6.190 m2. Der findes ingen præcise kort over arealfordelingen på lodderne på matriklen, hvorfor der tages forbehold for skovloddets størrelse. Arealet er markeret med rødt på kortet herover.

Skovloddet er udlagt som frijord, og desuden noteret som fredskov, og skal forblive således.

Betingelser for erhvervelse:

Deklaration i form af testamente pålægger køber at være efterkommer af Mourits Thygesen, der har testamenteret arealet til De Fattiges Kasse i Serup Sogn. Denne er nu underlagt fælleslegatet i Silkeborg Kommune. Det er derfor kun efterkommere og familie til testator Mourits Thygesen, som vil komme i betragtning som køber af arealet.

Vilkår:

Købstilbud skal vedlægges skriftlig dokumentation for slægtsskabet, fx i form af kopi af fødsels-/dåbsattester, kirkebøger mv. - gerne vedlagt forklarende/uddybende bilag. Udbuddet er tillige annonceret i Statstidende for udbudsperioden på 8 uger.

Ejendommen udbydes i budrunde med budfrist onsdag d. 15. januar 2020 kl 12.00.

Mindstepris 40.000 kr. Overtagelse skal ske senest 1. maj 2020.

Køber betaler derudover berigtigelse og tinglysningsomkostninger på skøde.

Betingede tilbud, samt bud under mindsteprisen vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbudsblanket/købstilbud i underskrevet stand skal afleveres/sendes til Ejendomme køb/salg, Østergade 1, 8600 Silkeborg i lukket kuvert mærket "Bud på Serup Skovvej 21 - fortroligt", eller sendes som vedhæftet PDF-fil som sikker mail til grundsalg@silkeborg.dk med "Fortroligt - Bud på Serup Skovvej 21" i emnefeltet. Digitalt afgivne bud kvitteres automatisk for modtagelse - såfremt man afleverer via postkasse, kan man anføre mailadresse på kuverten, hvorefter der vil fremsendes modtagelseskvittering.

Bilagsmateriale:
Købstilbud
Forureningsattest
Testamente
Kortbilag
Tingbogsattest