webfoto

Om arealet:

Arealet, der ligger nord for den nye erhvervsudstykning på Funder Dalgårdsvej, er registreret som landbrugsejendom uden bygninger, og må anvendes til landbrug.

OBS:

Køber af arealet er gjort særligt opmærksom på, at vejadgang til arealet foregår via tinglyst vejret over naboejendommens jord.

Køber er gjort særlig opmærksom på, at der er fredet fortidsminde midt på arealet. Det betyder bl.a. at der ikke kan plantes juletræer i beskyttelseslinje på 100 meter.

Arealet er delvist omfattet af lokalplan nr. 14-012 hvor området er udlagt til erhverv. Dette areal kan dog ikke udnyttes hertil, grundet gravhøjens beskyttelseslinje og manglende offentlig adgangsvej. 

Salgsvilkår:

Arealet udbydes kun samlet til en mindstepris på 450.000 kr. ekskl. moms, svarende til 11 kr/m2.

Salgsmateriale: