Nye erhvervsgrunde i Funder

Silkeborg Kommune er i henhold til Lov om Kommuners styrelse forpligtet til at offentliggøre udbuddet årligt. Alle bolig- og erhvervsgrunde er i udbud nu. Annonceringen af det årlige udbud kan ske via nettet.

Budfristen er tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12.00

Gældende for alle grundene:

Udbuddet sker efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Grunden sælges for mindsteprisen eller højeste bud derover. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

 

Vejledning til afgivelse af bud

Vilkår for afgivelse af bud