UDBUD Erhvervstrekanten

Silkeborg Kommune udbyder nu et areal på 105.602 m2 til erhvervsbyggeri. Arealet sælges samlet som råjord, uden byggemodning.

Trekanten

Arealet

Arealet er pt. omfattet af lokalplan 13-007, som beskriver, at arealet må bruges til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper samt erhverv såsom lettere industri og produktionsvirksomhed, tankstation, entreprenør- og oplagsvirksomhed, værksteder, garageanlæg, transportvirksomhed, engroshandel, lager-, kontor- og administrationsvirksomhed. Der må etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 

Lokalplanen er ved at blive ændret til ny lokalplan 12-032, som ventes at omfatte følgende ændringer af den gældende lokalplan 13-007:

  • Størrelsen på den enkelte butik øges, så der bliver mulighed for at etablere butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper med et areal på maks. 15.000 m2
  • Det samlede areal til særligt pladskrævende varegrupper hæves fra 20.000 m2 til 30.000 m2 indenfor området
  • Byggemulighederne fastsættes til maks. 50 % af den enkelte grund

 

Køber kan være med i udarbejdelsen af ny lokalplan.

 

Arealet udbydes til en mindstepris på 18.480.350 kr. ekskl. moms.

 

Vilkår for afgivelse af tilbud i budrunde

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

 

Købstilbud skal afgives på dansk på den af kommunen udarbejdede blanket ”Købstilbud” og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. moms. Tilbuddet skal fremsendes som mail med tilbuddet som vedhæftet PDF-fil til erhvervssalg@silkeborg.dk med ”Fortroligt - Bud på Erhvervstrekanten” i emnefeltet.

 

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest:

 

mandag 16. august 2021 kl. 12.00

 

Kun tilbud der afgives på den særlige blanket, der kan downloades her på siden, vil blive taget i betragtning.

 

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelse af bud pr. mail.

 

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

 

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

 

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Købstilbudsblanket og bilag kan downloades her på siden (blå boks).