Thorning Nord

Stort og attraktivt erhvervsområde ved Foghsvej til virksomheder, der har brug for god plads - oplagt til fx industri- og servicevirksomheder eller lager-, værksted- og håndværksvirksomheder.

Dronefoto af erhvervsgrunde Thorning Nord

Udstykningen

Det store erhvervsområde ved Foghsvej ligger nord for Thorning by ved til- og frakørslen ved Ålborgvej (hovedvej 13). Erhvervsområdet er indrettet og tiltænkt industri og er især velegnet til transporttunge og pladskrævende virksomheder.

I området er der ca. 180.000 m2 ledig erhvervsjord.

Anvendelsesmuligheder

Området må anvendes til industrivirksomhed, servicevirksomhed, lager-, værksteds- og håndværkvirksomheder.

Faktaoplysninger

 • Prisen er områdedifferentieret:
  • Nordlige delområde (nord for grøn kile): 64 kr. pr. m2 ekskl. moms ( min. grundstørrelse er 10.000/15.000 m2)
  • Sydlige delområde (syd for grøn kile): 50 kr. pr. m2 ekskl. moms - min. grundstørrelse er 3.000 m2 (minimumsbredde 30 meter)
  • Del af grund med beplantningsbælte: 48 kr. pr. m2 ekskl. moms
 • Grundene er byggemodnede, og inkl. tilslutningsomkostninger til spildevands- og regnvandskloak.
 • Tilslutningspligt til naturgas (tilslutningsbidrag af nogen art ej inkluderet)
 • Tilslutning til vand/el/internet/fiber/telefon afholdes af køber
 • Udstykningsomkostninger, berigtigelse og tinglysningsomkostninger deles 50/50 mellem køber og sælger
 • Hver part afholder egne advokatomkostninger/rådgivere
 • Lokalplan 84 Erhvervsområde ved Foghsvej
 • Lokalplan 90 Erhvervsområde ved Foghsvej i Thorning