Skraafoto

Børnepasning, skole og SFO

I Thorning er der kommunale dagplejere, en børnehave. Thorning Skole har 10 klassetrin (0. til 9. klasse) med en tilknyttet SFO-ordning.

Thorning by

Thorning er en meget initiativrig landsby med lidt over 1000 indbyggere, der ligger i den nordvestlige del af kommunen. Der er mulighed for dagligvareindkøb i den lokale brugs. Byen har også et sundhedshus med læger, tandlæger og fysioterapeut. Thorning har et meget veludbygget stisystem, der løber rundt i stort set hele byen og langs Tange Å. Der er kun 15 km til Karup Lufthavn og små 22 km til både Viborg og Silkeborg.

Fritidsaktiviteter

Thorning har et meget stærkt foreningsliv med bl.a. fodboldklub, håndboldklub, badmintionklub, gymnastikforening og DDS spejdere.

Udstykningen

Erhvervsgrunden ligger naturskønt ved Præstegårdsskoven i Thorning. Grunden på 1.566 m2 ligger ved indkørslen til et stort nyt parcelhusområde og med Sundhedshuset som nabo.

Anvendelsesmuligheder

På grunden kan der etableres blandet bolig og erhverv. Liberalt erhverv så som sundhedscenter, revisor mv., og bolig i tilknytning hertil.

Det kan tillades, at der alene indrettes eller opføres bebyggelse til fritliggende parcelhus.

Faktaoplysninger

Få mere at vide

Vi opfordrer til at få foretaget jordbundsundersøgelser af grunden inden byggeri påbegyndes. Viser det sig, at der på grunden er dårlige jordbundsforhold, refunderer vi udgifter til jordforbedring ud fra nogle faste retningslinjer.

Retningslinjer for refusion for udgifter til jordforbedring

Silkeborg Kommune giver ikke reservationsmulighed på erhvervsgrunde og -arealer.

Vi tilbyder dog, at såfremt man som køber er i dialog med os omkring muligt køb af areal, så sælges dette ikke til anden side, før man har fået mulighed for at tilkendegive, om man vil købe eller afgive muligheden for køb.

Grunde i Silkeborg Kommune er ofte kuperet.

Du kan via linket læse nærmere omkring hvad det kan betyde for dit byggeri. 

Folder om terrænregulering