Foghsvej

Stort erhvervsområde til industri- og servicevirksomheder, samt lager-, værksted- og håndværksvirksomheder.

Luftfoto

Udstykningen

Det store erhvervsområde ved Foghsvej ligger nord for Thorning by ved til. og frakørslen ved Ålborgvej (hovedvej 13). Erhvervsområdet er indrettet og tiltænkt industri og er især velegnet til transporttunge virksomheder.

I området er der ca. 180.000 m2 ledig erhvervsjord.

Anvendelsesmuligheder

Området må anvendes til industrivirksomhed, servicevirksomhed, lager-, værksteds- og håndværkvirksomheder.

Faktaoplysninger

 • Prisen er områdedifferentieret:
  • Nordlige delområde (nord for grøn kile): 64 kr. pr. m2 ekskl. moms ( min. grundstørrelse er 10.000/15.000 m2)
  • Sydlige delområde (syd for grøn kile): 50 kr. pr. m2 ekskl. moms - min. grundstørrelse er 3.000 m2 (minimumsbredde 30 meter)
  • Del af grund med beplantningsbælte: 48 kr. pr. m2 ekskl. moms
 • Grundene er byggemodnede, og inkl. tilslutningsomkostninger til spildevands- og regnvandskloak.
 • Tilslutningspligt til naturgas (tilslutningsbidrag af nogen art ej inkluderet)
 • Tilslutning til vand/el/internet/fiber/telefon afholdes af køber
 • Udstykningsomkostninger, berigtigelse og tinglysningsomkostninger deles 50/50 mellem køber og sælger
 • Hver part afholder egne advokatomkostninger/rådgivere
 • Lokalplan 84 Erhvervsområde ved Foghsvej
 • Lokalplan 90 Erhvervsområde ved Foghsvej i Thorning