Søhaven i Silkeborg

Udbud - 6 arealer sælges samlet som én stor byggegrund centralt beliggende Silkeborg

Oversigtskort

Arealerne udbydes samlet af Silkeborg Kommune.

Kun tilbud som er lig med eller over den fastsatte mindstepris på 9 mio. kr. ekskl. moms med vedlagt forslag til projekt til gennemførelse af et samlet projekt og dokumentation for at kunne gennemføre det samlede projekt.

Indkomne tilbud vil herefter blive vurderet på pris og projekt.

Fakta

  • Samlet grundareal ca. 5.000 m2
  • Tilbudsfrist mandag 1. maj 2019 kl. 10.00
  • Mindsteprisen er 9 mio. kr. ekskl. moms
  • Konkurrence på pris og projekt
  • Udbud sker efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Udbudsprospekt

Betinget købsaftale med købstilbud

Lokalplan: 11-008

Afgørelse fra 19. januar 2018 fra Natur- og Fødevareklagenævnet

Tingbogsattester for stamejendommene

Tingbog - Borgergade 3C - matr.nr. 1181 Silkeborg Markjorder

Tingbog - Borgergade 3C - matr.nr. 821a Silkeborg Markjorder

Tingbog - Borgergade 5 - matr.nr. 1180 Silkeborg Markjorder

Tingbog - Sølystvej 1C - matr.nr. 821b Silkeborg Markjorder

Tingbog - Sølystvej 3 - matr.nr. 1141 Silkeborg Markjorder

Tingbog - Sølystvej 7 - matr.nr. 1140 Silkeborg Markjorder

Jordforureningsattester

Jordforureningsattest   Matr 1180

Jordforureningsattest   Matr 1181

Jordforureningsattest   Matr 1140

Jordforureningsattest   Matr 1182

Jordforureningsattest   Matr 1141

Jordforureningsattest   Matr 1179

Jordforureningsattest   Matr 821a

Jordforureningsattest   Matr 821b

Andre dokumenter

Dok. om spildevand

Geoteknisk rapport

Rambøll "Oprensning af forurenet jord" af juli 2015

Jordbundsundersøgelse