Kejlstrup Tværvej

Velbeliggende erhvervsgrunde med arealer fra min. 1500 m2 beliggende i Silkeborg Nord

KTV4

Om Erhvervsområdet:

Grundene er en udbygning af det eksisterende erhvervsområde i Silkeborg Nord, med kort afstand til motorvejen.

Fra dette område er der kun få minutters kørsel til Silkeborg centrum.

Delområdet må anvendes til erhverv såsom lettere industri og produktionsvirksomhed, tankstation, entreprenør- og oplagsvirksomhed, værksteder, garageanlæg, transportvirksomhed, engroshandel, lager-, kontor- og administrationsvirksomhed, og lignende. Der må etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Butikkens areal må ikke overstige 10 % af bygningernes etageareal og indtjeningen fra butikken må ikke omfatte mere end 10 % af omsætningen på ejendommen.

Der tinglyses en byggefristdeklaration på 3 år fra overtagelse på arealerne.

Området er omfattet af Lokalplan 13-007, Silkeborg, Erhvervsområde Kejlstrup Tværvej Vest, Silkeborg.

OBS:

Der er ikke mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning på arealerne, og bygninger skal derfor opvarmes med individuel varmekilde.

Der gøres særligt opmærksom på nedgravet elkabel på arealet på Kejlstrup Tværvej 2, der medfører byggelinje hen over arealet. Se nedenstående kortbilag.

Der gøres særligt opmærksom på eksisterende drænledning på arealet på Kejlstrup Tværvej 4, matr. 1be. Såfremt købers byggeri ikke er foreneligt med placeringen heraf, bekoster Silkeborg Kommune omkostninger til omlægning/permanent løsning herpå.

Salgsvilkår:

Arealer sælges til mindstepris á 265 kr/m2 + moms.

Minimumsgrundstørrelse er 1.500 m². 

Skitseforslag 1 til grundens anvendelse – ikke myndighedsbehandlet

Skitseforslag 2 til grundens anvendelse - ikke myndighedsbehandlet

Salgsmateriale: