Erhvervstrekanten

Areal på 105.602 m2 til erhvervsbyggeri. Arealet sælges samlet som råjord, uden byggemodning.

Trekanten

Arealet

Arealet er pt. omfattet af lokalplan 13-007, som beskriver, at arealet må bruges til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper samt erhverv såsom lettere industri og produktionsvirksomhed, tankstation, entreprenør- og oplagsvirksomhed, værksteder, garageanlæg, transportvirksomhed, engroshandel, lager-, kontor- og administrationsvirksomhed. Der må etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 

Lokalplanen er ved at blive ændret til ny lokalplan 12-032, som ventes at omfatte følgende ændringer af den gældende lokalplan 13-007:

  • Størrelsen på den enkelte butik øges, så der bliver mulighed for at etablere butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper med et areal på maks. 15.000 m2
  • Det samlede areal til særligt pladskrævende varegrupper hæves fra 20.000 m2 til 30.000 m2 indenfor området
  • Byggemulighederne fastsættes til maks. 50 % af den enkelte grund

 

Køber kan være med i udarbejdelsen af ny lokalplan.

 

Arealet sælges for 18.480.350 kr. ekskl. moms.