A.C. Illums Vej

A.C. Illums Vej 25 er en velbeliggende erhvervsgrund i den nordlige del af Silkeborg.

Luftfoto

Om Erhvervsområdet:

Grunden på 2.800 m2 ligger i det eksisterende erhvervsområde i Silkeborg Nord, med kort afstand til motorvejen.

Fra dette område er der samtidig kun få minutters kørsel til Silkeborg centrum.

Delområdet må anvendes til kontor-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, lettere industri, samt øvrige erhverv, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Udendørs oplag må ikke finde sted. Der må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt.

Der tinglyses en byggefristdeklaration på 2 år fra overtagelse på grunden.

Området er omfattet af Lokalplan 142.03 - Erhvervsområde nord for Nordre Højmarksvej.

Salgsvilkår:

Grunden sælges til mindstepris på 620.000 kr ekskl. moms.

I prisen er der taget hensyn til, at jordbundsforholdene er udfordrende ift. hvor dybt man skal i jorden i forbindelse med byggeri, se bilaget "jordbundsundersøgelse"

Salgsmateriale:

Købsaftale
Kortbilag vedr. forsyningsledninger
Måleblad
Link til gældende Lokalplan
Tingbogsattest
Servitut 1
Servitut 2
Forureningsattest
Geoteknisk rapport 2021
Jordanalyse