Nørreskov Bakke i Silkeborg

Stort erhvervsområde i Silkeborgs nordlige bydel.

Udstykningen

Området liger kun 1 km fra til- og frakørselsramperne til den nye Silkeborgmotorvej og umiddelbart i forlængelse af erhvervsområderne ved F.L. Smidths Vej og Østre Kejlstrup. Mod øst afgrænses området af Nørreskov Bakke og mod nord af landbrugsarealer.

Op til området ligger et rekreativt fritidsområde, hvor flere foreninger udøver deres aktiviteter.

Anvendelsesmuligheder

Lokalplanen er inddelt i delområder.

I delområde II må der være service-, grossist- og handelsvirksomhed.

I delområde III må der være industri og større virksomheder, engros-, lager- og transportvirksomhed. F.eks. større værksteder, maskinfabrikker mm.

Faktaoplysninger