luftfoto
 

Silkeborg Kommune udbyder et landbrugsareal beliggende ved Hestehavevej i Silkeborg til salg.

Tilbudsfrist er 6. december 2017, kl. 12.00 - Arealet er SOLGT

Arealet sælges med landbrugspligt.

Landbrugsarealet er delvist omfattet af kommuneplanramme 12-B-12 som udlægger en mindre del af arealet til fremtidig boligbyggeri.

Køber skal påregne på et senere tidspunkt, at afstå et areal til regnvandsbassin.

Køber indtræder i og overtager Silkeborg Kommunes forpligtelser til betaling til udvidelse af Hestehavevej og etablering af kanaliseringsanlæg på Nordre Højmarksvej i Silkeborg. Se særskilt bilag herom.

Mindsteprisen for landbrugsarealet udgør 1,9 mio. kr. + moms.

Salgsmateriale

Prospekt inkl. tilbudsblanket

Servituterklæring

Servitut af 14.11.1963

Servitut af 16.12.1990

Servitut af 25.05.1999

Servitut af 01.05.2003

Servitut af 15.06.2012

Kort

Luftfoto

Aftaledokument betaling af udvidelse af Hestehavevej og etablering af kanaliseringsanlæg på Nordre Hestehavevej i Silkeborg

Bilag 1 - Indledende skitse vedr. ejendoms og udviklingsforhold pr. 9. oktober 2017

Bilag 2 - Skitse til udarbejdelse af forslag til fordelingsnøgle - Hestehavevej pr. 9. oktober 2017

Bilag 3 - Notat nr 01 prisskøn vej og kanaliseringsanlæg 24.5.2017 pr. 9. oktober 2017

Bilag 4 - Vejbidragsfordeling - Hestehavevej pr. 9. oktober 2017

Bilag nr. 5 - Lokalplan nr. 12-016 pr. 9. oktober 2017

Bilag nr. 6 - Lokalplan nr. 12-020 pr. 9. oktober 2017