Hårup ved motorvej

Silkeborg Kommune udbyder erhvervsarealer beliggende i Hårup ved Silkeborg Motorvejen, til salg.

Erhvervsarealer ved motorvejen i Hårup.

 

Attraktive erhvervsarealer i Silkeborg i udbud.

Silkeborg Kommune udbyder erhvervsarealer beliggende i Hårup ved Silkeborg Motorvejen, til salg.

Området ligger i et kuperet terræn med højderygge, der danner afgrænsningen mod de omgivende skovarealer. Områdets nære tilknytning til motorvejen betyder, at mange virksomheder, der placerer sig i området, vil kunne eksponere sig selv ud mod motorvejen.

 

Anvendelsesmuligheder:

Området må anvendes af virksomheder, der giver anledning til en vis miljøpåvirkning af omgivelserne som industri og produktionsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, lager- og transportvirksomhed, levnedsmiddelfabrikker, engroshandel med tunge varegrupper, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakerier, maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder o.lign. indenfor virksomhedsklasse 2-4 og 2-5 efter Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne”, 2004, jf. bilag B samt butikker til forhandling af særligt pladskrævende varegrupper.

Erhvervsarealerne er omfattet af Lokalplan 35-005 for et erhvervsområde i Hårup 


Mindstepris:

matr. 10am - kr. 200,-/m², ca. 11.980m²
matr. 10an - kr. 200,-/m², ca. 24.080m²
(priser er ekskl. moms.)


Minimumsgrundstørrelse er 5.000m². Ønske om grundens placering markeres på kortmaterialet (bilag 2) som er en del af dette udbud og skal vedlægges købstilbud. 

 
Salgsmateriale: