Hårup Østervej

Erhvervsområde ved motorvejen i Hårup - kun 5 minutters kørsel fra Silkeborg

Udstykningen

Området ligger i et kuperet terræn med højderygge, der danner afgrænsningen mod de omgivende skovarealer. Områdets nære tilknytning til motorvejen betyder, at mange virksomheder, der placerer sig i området, vil kunne eksponere sig selv ud mod motorvejen.

I området er der ca. 80.000 m2 ledig erhvervsjord.

Anvendelsesmuligheder

Området må anvendes af denne type virksomheder:

  • Fremstillingsvirksomheder
  • Byggeri og anlæg
  • Industri - og værkstedsvirksomheder
  • Entreprenør- og oplagsvirksomhed
  • Garageanlæg
  • Transportvirksomhed
  • Engroshandel
  • Offentlige tekniske anlæg

Faktaoplysninger