Hårup Østervej

Erhvervsområde ved motorvejen i Hårup - kun 5 minutters kørsel fra Silkeborg

HaarupFoto

Udstykningen

Området ligger i et kuperet terræn med højderygge, der danner afgrænsningen mod de omgivende skovarealer. Områdets nære tilknytning til motorvejen betyder, at mange virksomheder, der placerer sig i området, vil kunne eksponere sig selv ud mod motorvejen.

I området er der ca. 80.000 m2 ledig erhvervsjord.

Anvendelsesmuligheder

Området må anvendes af denne type virksomheder:

  • Fremstillingsvirksomheder
  • Byggeri og anlæg
  • Industri - og værkstedsvirksomheder
  • Entreprenør- og oplagsvirksomhed
  • Garageanlæg
  • Transportvirksomhed
  • Engroshandel
  • Offentlige tekniske anlæg

Faktaoplysninger

Følgende er inkluderet i købesummen:
• Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak og vand.
• Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
• Arkæologiske undersøgelser og udgravninger.
• Udstykningsomkostninger.
• Hovedledningsbidraget til naturgas i boligvejen.

Køber er bekendt med
• at der er tilslutningspligt til naturgas, samt at eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
•  at tilslutning til elselskab betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til forsyningsselskabet.
• at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til bygningen er for købers regning.
• at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.