Funder - Funder Kirkevej

Erhvervsgrunde med arealer fra min. 5.000 m2, beliggende ved Motorvejen i Funder.

Oversigtskort

Erhvervsgrunde beliggende ved Motorvejen i Funder

Grundene er beliggende i erhvervsområdet Silkeborg Vest, ved til- og frakørslerne ved Silkeborg Motorvejen.

Fra dette erhvervsområde er der ca. 6 minutters kørsel til Silkeborg centrum. Området er bl.a. egnet til pladskrævende varegrupper.
Lokalplanens formål er at der i området kan placeres forskellige typer af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3 at der er fleksible muligheder for udstykning med hensyn til grundstørrelser at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede grønne arealer ud mod de omgivende veje.

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål. Området må kun anvendes til virksomheder, der giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som salg af særligt pladskrævende varegrupper, kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, engros, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder, lettere industri og produktionsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed, o.lign., svarende til virksomhedsklasse 1-3.

OBS. Vær opmærksom på placering i støjbelastede områder jfr. lokalplanen.

Et af arealerne udbydes til salg med en grundstørrelse på ca. 26.000 m2. - Mindstepris 120 kr./m2 + moms
De resterende arealer kan sælges med grundstørrelse på min. 5.000 m2. - Mindstepris 120 kr./m2 + moms

Købstilbud på parcellen skal afgives på dansk på denne tilbudsblanket, som ligger på hjemmesiden og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes ”Fortroligt” og ”Funder Kirkebyvej 7C” til:


Silkeborg Kommune
Ejendomme
Østergade 1
8600 Silkeborg
Att.: Maiken Andersen


eller


sendes på mail til grundsalg@silkeborg.dk, med buddet vedhæftet som fil. Mailen skal mærkes ”Fortroligt” og ”udbud af Nylandsvej, Fårvang”

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest torsdag 26. april 2019 kl. 12.00.

Salgsmateriale:

Købsaftale ca. 26.000 m2

Købsaftale fra 5.000 m2

Tingbogsattest

Tingbogsattest

Kortbilag (Udkast)

Jordbundsundersøgelser

Lokalplan