Funder - Funder Dalgårdsvej

Erhvervsgrunde med arealer fra min. 5.000 m2, beliggende ved Motorvejen i Funder.

Oversigtskort

Om erhvervsområdet:

Grundene er beliggende i erhvervsområdet Silkeborg Vest, ved til- og frakørslerne ved Silkeborg Motorvejen.

Fra dette erhvervsområde er der ca. 6 minutters kørsel til Silkeborg centrum. Området er bl.a. egnet til pladskrævende varegrupper.

Lokalplanens formål er at der i området kan placeres forskellige typer af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3 at der er fleksible muligheder for udstykning med hensyn til grundstørrelser at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede grønne arealer ud mod de omgivende veje.

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål. Området må kun anvendes til virksomheder, der giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som salg af særligt pladskrævende varegrupper, kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, engros, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder, lettere industri og produktionsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed, o.lign., svarende til virksomhedsklasse 1-3.

OBS:

  • Vær opmærksom på placering i støjbelastede områder jfr. lokalplanen.
  • Vær opmærksom på, at området endnu ikke er færdigbyggemodnet (forventeligt april 2020).
  • På grund nr 2, 4 og 5 skal regnvand nedsives på egen grund. 

Arealer sælges med grundstørrelse på min. 5.000 m2. - Mindstepris 120 kr./m2 + moms

Salgsmateriale: