Hårup Østervej

Erhvervsområde ved motorvejen i Hårup - kun 5 minutters kørsel fra Silkeborg

HaarupRyddet

Udstykningen:

Udstykningsområdets ledige områder er blevet ryddet for de fleste træer, så området er klar til byggeri. Derudover arbejdes der på etablering af en stikvej ind på det nordvestlige areal, så vejbetjening af mindre grunde forbedres. Den forventes at ligge færdig i slutningen af 2020.

Området ligger i etableret erhvervsområde. Områdets nære tilknytning til motorvejen betyder, at mange virksomheder, der placerer sig i området, pga. nem adgang til motorvejen ift. både transport af varer og medarbejdernes pendling til og fra job.

I området er der ca. 49.500 m2 ledig erhvervsjord.

Anvendelsesmuligheder


Området må anvendes af denne type virksomheder:
 • Fremstillingsvirksomheder
 • Byggeri og anlæg
 • Industri - og værkstedsvirksomheder
 • Entreprenør- og oplagsvirksomhed
 • Garageanlæg
 • Transportvirksomhed
 • Engroshandel
 • Offentlige tekniske anlæg

Faktaoplysninger:

Følgende er inkluderet i købesummen:

 • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak og vand.
 • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
 • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger.
 • Udstykningsomkostninger.
 • Hovedledningsbidraget til naturgas i boligvejen.

Køber er bekendt med:

 • at der er tilslutningspligt til naturgas, samt at eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
 • at tilslutning til elselskab betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til forsyningsselskabet.
 • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til bygningen er for købers regning.
 • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.