Hårup Østervej

Erhvervsområde ved motorvejen i Hårup - kun 5 minutters kørsel fra Silkeborg

HaarupRyddet

Udstykningen:

Udstykningsområdets ledige områder er blevet ryddet for de fleste træer, så området er klar til byggeri. Derudover arbejdes der på etablering af en stikvej ind på det nordvestlige areal, så vejbetjening af mindre grunde forbedres. Den forventes at ligge færdig i slutningen af 2020.

Området ligger i etableret erhvervsområde. Områdets nære tilknytning til motorvejen betyder, at mange virksomheder, der placerer sig i området, pga. nem adgang til motorvejen ift. både transport af varer og medarbejdernes pendling til og fra job.

I området er der ca. 8.100 m2 ledig erhvervsjord, der pt. er reserveret.

Anvendelsesmuligheder:

Området må anvendes af denne type virksomheder:

 • Fremstillingsvirksomheder
 • Byggeri og anlæg
 • Industri - og værkstedsvirksomheder
 • Entreprenør- og oplagsvirksomhed
 • Garageanlæg
 • Transportvirksomhed
 • Engroshandel
 • Offentlige tekniske anlæg

Faktaoplysninger:

 I købesummen er indeholdt:

 • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak samt vandforsyning
 • Hovedledningsbidrag til Naturgas
 • Udgifter til vejanlæg og gadebelysning. Beskrivelse af vejanlæg mv. fremgår af lokalplanen
 • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger

I købesummen er ikke indeholdt:

 • Fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til købers byggeri
 • Eventuelt stikledningsbidrag mv. til Naturgas betales af køber uden for købesummen direkte til forsyningsvirksomheden og afregnes efter gældende takstblad
 • Udgifter til tilslutningsbidrag til elselskab betales af køber uden for købesummen direkte til forsyningsvirksomheden efter gældende takstblad
 • Udgifter i forbindelse med tilslutning til internet-, telefon- og TV-forsyning
 • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift
 • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med:

 • At der er tilslutningspligt til naturgas, samt at eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
 • At tilslutning til elselskab betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til forsyningsselskabet.
 • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til bygningen er for købers regning.
 • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.