Arnakkekilden

Silkeborg Kommune udbyder herved vandindvindingen/aftapningen af kildevand fra Arnakkekilden ved boringen på matr.nr. 1572, Silkeborg Markjorder, beliggende ved Gjessøvej 40A, 8600 Silkeborg med overtagelse den 1. oktober 2022.

Kommunen søger en ny aftager til vandindvinding/aftapning af kildevand fra Arnakkekilden.
Aftageren kan både bestå af én aftager eller fx en sammenslutning af flere mindre bryggerier.

Interesserede tilbudsgivere kan læse mere om betingelserne og mulighederne Tilbudsmaterialet.

Enhver tilbudsgiver bærer selv ansvar for at have modtaget samtlige bilag.

Tilbudsfrist: Søndag d. 28. august 2022 kl. 23.59
Tilbud skal sendes skriftligt til grundsalg@silkeborg.dk