Diverse til salg

Når en matrikel ikke skal bruges til kommunens formål, har vi mulighed for at udbyde ejendommen til salg.

Diverse matrikler til salg:

En matrikel kommer i udbud til salg, jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Er du interesseret i en kommunal matrikel som ikke er i udbud, er du velkommen til at kontakte os.