Børnepasning, skole og SFO

Voel har kommunale dagplejere og en børnehave, som er beliggende midt i byen, sammen med Voel Forsamlingshus og Voel hallerne. Voel skole har 272 eleverelever fordelt fra børnehaveklasse til 6. klasse. Langsøskolen i Silkeborg fungerer som overbygningsskole for Voel Skole. Voel SFO og Fritidsklubben “Kvisten” har til huse på Voel Skole.
Herudover er der i Voel en kristen friskole - Klippen Skole har 206 elever i 0.-9. klasse.

Voel

Voel er en attraktivt beliggende by ca. 10 kilometer fra Silkeborg og ca. 35 kilometer fra Aarhus. Voel er blandt andet kendt for håndboldklubben Silkeborg Voel KFUM, der er moderklub til håndboldoverbygningen Bjerringbro-Silkeborg-Voel KFUM (BSV), som spiller i Håndboldligaen. I Voel finder du en del mindre virksomheder, bilhandlere, Voel Ismejeri og ikke mindst Dagli´Brugsen, hvor man nemt lige kan svinge forbi og handle ind på vej hjem.
Disse grunde er beliggende i et ellers færdigudbygget kvarter med et omfattende stisystem oplagt til mange gode løbe-, gå og cykelture samt sikker adgang til skole.

Med åbningen af den nye motorvej i september 2016, som ligger ca. 5 km fra udstykningen, er der kort adgang til jobs i både Aarhus, Ikast, Viborg og Herning.

Fritidsaktiviteter

Voel har et godt foreningsliv og byder udover håndbolden også på fodbold i GfG Voel samt gymnastik, badminton og ridning i Voel og Omegns Sportsrideklub.

Det er med i prisen
Købsprisen er inkl.

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift
  • Arkæologiske Undersøgelser
  • Udstykningsomkostninger

Det skal køber selv betale
Køber er bekendt med:

  • At området i lokalplanen er udlagt til individuel varmeforsyning. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri betyder, at byggeriet opfylder de klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet, der er gældende på byggetidspunktet. Etablering af varmeforsyning er for købers regning.
  • At regnvand skal håndteres på egen grund ved nedsivning. Udgifterne til etablering af LAR-løsninger betales af køber. (Der skal søges og meddeles tilladelse før etablering af LAR-løsninger/nedsivningsanlæg. Byggeriet må ikke tages i brug før der er etableret en godkendt løsning til håndtering af regnvand. Spørgsmål kan stilles til vand@silkeborg.dk.)
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde ind til huset er for købers regning.

Salgsmateriale

Se status over grundene her