Børnepasning, skole og SFO

Them har både dagplejere og integrerede daginstitutioner - også i umiddelbar nærhed af Frisholm Skole, der har 0. til 9. klasse og SFO.

Them by

Them er et trygt og selvstændigt bysamfund med et mindre centerområder med bl. a. bager, dagligvarebutikker og en genbrugs. 

Fritidsaktiviteter

I Them er der mange forskellige idrætsforeninger bl. a. rideklub, spejder, svømning, fodbold, håndbold og gymnastikforening. Derudover er der en skøn natursti med forbindelse til Silkeborg og Horsens.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloak, vand og el.
  • Hovedledningsbidrag til naturgas i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger,

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til HMN Naturgas I/S. Eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • At spildevandstillæg 8 til Spildevandsplanen er godkendt, dvs. at der er etableret regnvandskloak i udstykningen. Køber skal betale tilslutningsbidrag til regnvandskloak. Det udgør jf. Silkeborg Forsynings hjemmeside i 2015-priser 24.071 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling sammen med købesummen.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.        

Salgsmateriale

Se status på grundene her