alm hus

Skægkær er beliggende lige nord for Silkeborg. Grunden er beliggende lige over for Skægkærskolen, og der er kort afstand til indkøb, børnehave mm. På samme tid har du kort afstand til Silkeborg centrum og den nye motorvej, som fører hurtigt til både Herning og Aarhus 

 

Børnepasning, skole og SFO:

Skægkær har en børnehave. Skægkærskolen er nyrenoveret i 2011 og har elever fra 0. til 9. klasse og en tilknyttet SFO og klub.

Se video om skolen her

 

 

Grunden:

Grunden er velbeliggende i Skægkær. Grundarealet er 629m², heraf må der jf. lokalplanen opføres op til 25% til boligformål.

 

Det er med i prisen:

Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.

Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.

Udstykningsomkostninger.

 

Køber er bekendt med:

At etablering af varmeforsyning er for købers regning.

At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning

at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

 

Udbud:

Købstilbud på parcellen skal afgives på dansk på tilbudsblanketten, som ligger på hjemmesiden og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes ”Fortroligt” og ”udbud af Sindingvej 13, 8600 Silkeborg” til:

Silkeborg Kommune

Ejendomme
Østergade 1
8600 Silkeborg
Att.: Maiken Andersen

Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde 

Senest torsdag d. 22. januar 2019 kl. 12.00.

Mindsteprisen er fastsat til kr. 395.000,00. Bud herunder vil ikke blive taget i betragtning. 

 

Reservation: 

Grunden kan tidligst reserveres 2 måneder efter endt udbud.

 

Salgsmateriale:

Købstilbud
Tingbog (kan alternativt hentes på www.tinglysning.dk)
Servitut 12.05.1942
Servitut 26.08.1953
Servitut 14.11.1963
Servitut 22.05.1980
Servitut 16.02.1990
Servitut 01.05.2003
Servitut 08.05.2003
Ejendomsvurdering (kan alternativt hentes på www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering)
Jordforureningsattest
Lokalplan 172.01 (kan alternativt hentes på www.silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/1039070/3203)
Jordbundsundersøgelse