Skægkær Sindingvej 13

Byg med luft omkring huset, og i etablerede omgivelser

foto

Skægkær er beliggende lige nord for Silkeborg. Grunden er beliggende lige over for Skægkærskolen, og der er kort afstand til indkøb, børnehave mm. På samme tid har du kort afstand til Silkeborg centrum og den nye motorvej, som fører hurtigt til både Herning og Aarhus. Modsat store nyudstykkede områder, har du allerede byen omkring dig, og når huset står færdigt, er der ikke mere byggelarm.

Børnepasning, skole og SFO:

Skægkær har en børnehave. Skægkærskolen er nyrenoveret i 2011 og har elever fra 0. til 9. klasse og en tilknyttet SFO og klub.

Se video om skolen

Grunden:

Parcelhusgrunden er velbeliggende i Skægkær. Grundarealet er 629m², heraf må der jf. lokalplanen opføres op til 25% til boligformål.

Det er med i prisen:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • At etablering af varmeforsyning er for købers regning.
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale: