Unik parcelhusgrund på Plantagevej i Silkeborg

Velbeliggende parcelhusgrund tæt på centrum.

Grunden kan ikke reserveres de første 2 måneder efter udbuddet.


I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Tilslutningsbidrag til fjernvarme i boligvejen ( er der anden / ingen varmeforsyning)
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.   

I købesummen er ikke indeholdt:

  • fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales af køber uden for købesummen direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, fiber, telefon- og TV-forsyning.

    Webfoto