5 grunde tilbage i det populære Gødvad - Her kan du bygge drømmeboligen i et naturskønt område. Grundene er byggemodnet og klar til at bygge på

 

Børnepasning, skole og SFO

I Gødvad er der flere integrerende daginstitutioner i området. Skolemæssigt hører Hvidkløver til Gødvad Skole, der har 7 klassetrin (0. til 6. klasse). Der er ca 800 m til skolen via stisystemerne. På skolen er der også SFO-ordning. Efter 6. klasse flyttes eleverne til Dybkærskolen og kan fortsætte skolegangen der til og med 10. klassetrin. Efter folkeskolen er der mange muligheder for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Silkeborg.
Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige tilbud, du finder i kommunen.

Bydelen Gødvad

Gødvad er et attraktivt område, som har rigtig meget at byde på både for yngre og ældre samt børnefamilier. Her er både smuk natur, indkøb, sportsfaciliteter, god offentlig transport og masser af legekammerater - samt cykelafstand til Silkeborg centrum via et godt stisystem, hvor gågade-, havne- og cafémiljøet kan opleves. Gødvadområdet er meget børnevenligt med grønne fællesarealer og gode stisystemer, som giver børnevenlig adgang til skole, institutioner og fritidstilbud.
Med åbningen af den nye motorvej i 2016, som ligger ca. 2 km fra udstykningen, er der kort adgang til jobs i både Aarhus, Ikast, Viborg og Herning.

Fritidsaktiviteter

Af foreninger i området kan bl.a. nævnes Gødvad Gymnastik og Idrætsforening, som tilbyder badminton, håndbold, fodbold, gymnastik, fitness og løb.
Er man mere til motion i den skønne natur i og omkring Silkeborg er der rig mulighed for det i form af fx roning, kajak, løb eller cykling.
Silkeborg som helhed byder på rigtig mange forskellige tilbud indenfor sport, kultur, madoplevelser.

Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige kultur- og fritidstilbud, du finder i kommunen.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, el og vand.
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen.
  • Anmeldelse og tinglysningsafgift til tinglysning af skøde.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med

  • at Investerings- og stikledningsbidrag til fjernvarme betales af køber uden for købesummen.(se i højre bjælke "Gødvad Enge Lavtemperaturfjernvarme")
  • at anlæg til nedsivning af regnvand betales af køber uden for købesummen - (læs mere om nedsivning i fold ud bjælke nedenfor.)
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning. Køber kontakter selv forsyningsselskaberne for etablering af tilslutningsstik ved skel.
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Artikel I Midtjyllands Avis om Gødvad Enge - "Huse skyder op i Gødvad Enge"

Her kan du læse mere om Gødvad Enge og du kan følge med på Facebook

Se status over grundene her