6 parcelhusgrunde på Dalvejen, Silkeborg

Attraktive grunde på Dalvejen i Balle, Silkeborg.

Områdefoto af Dalvejen

Handelsvilkår

Købstilbud på parcellen skal afgives på dansk på denne tilbudsblanket, som ligger på hjemmesiden og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes til grundsalg@silkeborg.dk 

I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el. (Dog ikke regnvandskloak til nr. 34D, 34E, 34F, da de er nedsivningsegnet, køber skal håndtere og nedsive regnvand på egen grund)
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.   

I købesummen er ikke indeholdt:

  • Fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales af køber uden for købesummen direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning.

Køber er bekendt med at der er tilslutningspligt til fjernvarme jf. lokalplanen for området. 

Mindstepriser:

(​Har du problemer med at se kortet herunder, prøv da en anden internet-browser, alternativt kan du klikke her, for at se prisliste)