Populære og eftertragtede parcelhusgrunde i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune udbyder nu 9 parcelhusgrunde i Sejs-Svejbæk, som udgør 1. etape (ud af 4).

Illustrationskort fra lokalplanen

Vilkår for afgivelse af tilbud:

Kun tilbud der afgives på den særlige blanket, der kan downloades i den blå boks med salgsmateriale på denne side, vil blive taget i betragtning. 

Grunden sælges til højstbydende. Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Grundene kan ikke reserveres.

I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.   

I købesummen er ikke indeholdt:

  • fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Udgifter i forbindelse med internet-, fiber, telefon- og TV-forsyning.

Mindstepriser:

 (Da grundene ikke er udstykket endnu, er det oplyste areal anslået)

OBS: Bemærk at Langdalshøjen 15 er i genudbud. Udbudsmateriale, herunder købstilbudsblanket ligger på særskilt side. 
Link til udbud