Børnepasning, skole og SFO

I Resdal er der kommunale dagplejere og i Skægkær er der en børnehave. Resdal hører til Skægkærskolen, som har klassetrin fra 0.-9. klasse med en tilknyttet SFO-ordning.

Resdal

Resdal er en mindre landsby, som ligger i et storbakket landbrugslandskab, lidt nord for Silkeborg.

Resdal ligger tæt på Viborgvej, kun 5 min. kørsel fra den kommende motorvej mellem Herning og Aarhus, og med let adgang til offentlig trafik til bl.a. Silkeborg og Viborg. Landsbyen er dermed et godt bosted for pendlere.

Resdal ligger tæt på byen Skægkær. I Skægkær findes skole, børnehave og idrætshal.

Fritidsaktiviteter

Skægkær er hjemsted for et rigt foreningsliv, hvor der bl.a. spilles badminton, fodbold og volleyball og dyrkes gymnastik. Områdets landsbyer er i øvrigt kendetegnet ved borgernes store engagement og mange lokale aktiviteter.

Det er med i prisen:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

køber er bekendt med:

  • at boligerne må varmeforsynes med naturgas, men der er ikke tilslutningspligt. Tilslutningsbidraget betales af grundejeren, men hovedledningen i boligvejen er anlagt.
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale