Resdal Bakke 13a og 13b

2 store parcelhusgrunde i Resdal - få minutter fra Silkeborg.

Resdalfoto

Byg i hyggeligt landsbysamfund, blot få minutters kørsel fra Silkeborg by.

Resdal

Resdal er en mindre landsby, der ligger tæt på Viborgvej, kun 5 min. kørsel fra den kommende motorvej mellem Herning og Aarhus, og med let adgang til offentlig trafik til bl.a. Silkeborg og Viborg. Landsbyen ligger i et storbakket landbrugslandskab, få minutters kørsel fra Silkeborg, og er dermed et godt bosted for pendlere.
Resdal ligger tæt på byen Skægkær. I Skægkær findes skole, børnehave og idrætshal.

Børnepasning, skole og SFO

I Resdal er der kommunale dagplejere og i Skægkær er der en børnehave. Resdal hører til Skægkærskolen, som har klassetrin fra 0.-9. klasse med en tilknyttet SFO-ordning.

Fritidsaktiviteter

Skægkær er hjemsted for et rigt foreningsliv, hvor der bl.a. spilles badminton, fodbold og volleyball og dyrkes gymnastik. Områdets landsbyer er i øvrigt kendetegnet ved borgernes store engagement og mange lokale aktiviteter.

Det er med i prisen:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

køber er bekendt med:

  • at boligerne må varmeforsynes med naturgas, men der er ikke tilslutningspligt. Tilslutningsbidraget betales af grundejeren, men hovedledningen i boligvejen er anlagt.
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale