13 parcelhusgrunde i Kragelund

Silkeborg Kommune har byggemodnet 13 parcelhusgrunde i Kragelund.

Vilkår for afgivelse af tilbud:

Købstilbud skal afgives på dansk på den af kommunen udarbejdede blanket ”Købstilbud” og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms. Tilbuddet skal fremsendes som mail med købstilbuddet i sin helhed som vedhæftet PDF-fil til grundsalg@silkeborg.dk. 

Kun tilbud der afgives på den særlige blanket, der kan downloades i den blå boks med salgsmateriale på denne side, vil blive taget i betragtning.

Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Grundene kan ikke reserveres.

I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.   

I købesummen er ikke indeholdt:

  • fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Udgifter i forbindelse med internet-, fiber, telefon- og TV-forsyning.

Mindstepriser: