Børnepasning, skole og SFO
I Kjellerup er der kommunale dagplejere, flere børnehaver og Kjellerup Skole med tilknyttet SFO.

Kjellerup by - EN GOD BY AT BO I
Kjellerup er Silkeborg Kommunes næststørste by med omkring 5.000 indbyggere. Her findes stort set alt, hvad en familie har behov for i hverdagen. Der er et bredt udvalg af specialbutikker i byen og en række dagligvarebutikker - Netto, Fakta, Superbrugsen og Rema1000.
Fra Kjellerup er der 17 km til Silkeborg, 18 km til Karup Lufthavn og 20 km til Viborg.
Læs om Lokalområder med kant.

Fritidsaktiviteter
Arena Midt, der ligger centralt i et stort sports- og idrætsområde, danner rammen om store idræts- og kulturelle oplevelser i byen. I Kjellerup kan du dyrke en bred vifte af forskellige idrætsgrene.

Kjellerup Lokalråd - her kan du læse mere om Kjellerup.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme, i tilslutningsbidraget til fjernvarme er der betalt for 5 m stikledning. 
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • at stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales direkte til Kjellerup Varme og afregnes efter gældende takstblad.
  • at udgifter i forbindelse med internet-,  telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Se status på grundene her