Kjellerup by - EN GOD BY AT BO I

Kjellerup er Silkeborg Kommunes næststørste by med omkring 5.000 indbyggere. Her findes stort set alt, hvad en familie har behov for i hverdagen. Der er et bredt udvalg af specialbutikker i byen og en række dagligvarebutikker - Netto, Fakta, Superbrugsen og Rema1000.
Fra Kjellerup er der 17 km til Silkeborg, 18 km til Karup Lufthavn og 20 km til Viborg.
Læs om Lokalområder med kant.

Børnepasning, skole og SFO
I Kjellerup er der kommunale dagplejere, flere børnehaver og Kjellerup Skole med tilknyttet SFO.

Fritidsaktiviteter
Arena Midt, der ligger centralt i et stort sports- og idrætsområde, danner rammen om store idræts- og kulturelle oplevelser i byen. I Kjellerup kan du dyrke en bred vifte af forskellige idrætsgrene.

Kjellerup Lokalråd - her kan du læse mere om Kjellerup.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme, i tilslutningsbidraget til fjernvarme er der betalt for 5 m stikledning. 
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • at stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales direkte til Kjellerup Varme og afregnes efter gældende takstblad.
  • at udgifter i forbindelse med internet-,  telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Se status på grundene her