Tippetbakken

Børnepasning, skole og SFO

I byen finder du en velfungerende skole, hvor børn kan gå til og med 6. klasse. Der er tilknyttet SFO-ordning til skolen. Overbygningen med 7. – 9. klasse finder du på Frisholm Skole i Them. I Gjessø finder du endvidere børnehave og vuggestue samt flere dagplejere.

Gjessø

Gjessø ligger 8 km sydvest for Silkeborg og har ca. 1.300 indbyggere. Byen ligger smukt i et naturskønt, kuperet område omgivet af skove og marker. Midt i byen ligger søen, der har gode bademuligheder og badebroer. Gjessø har i de senere år oplevet en rivende udvikling som følge af den naturskønne beliggenhed samt nærheden til Silkeborg by. Der er i de senere år opført et helt nyt boligkvarter, der består af både villaer og rækkehuse (andelsboliger). Du finder også en dagligvareforretning, der har åbent alle ugens 7 dage. Du kan læse meget mere om Gjessø på deres hjemmeside Gjessø.dk

Fritidsaktiviteter

Gjessø har en aktiv idrætsforening med fodbold, gymnastik og løbehold. Se bl.a. Gufsport

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med:

  • At området i lokalplanen er udlagt til individuel varmeforsyning. Etablering af varmeforsyning er for købers regning.
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale