Fårvang - Nylandsvej

4 grunde udbydes på den gamle børnehavegrund i Fårvang

Udbud

Børnepasning, skole og SFO

Fårvang har kommunale dagplejere og en nybygget børnehave i umiddelbar tilknytning til skolen, der har 10 klassetrin (0. til 9. klasse) og SFO-ordning.

Fårvang by

Fårvang er en by med godt 1300 indbyggere, der ligger centralt mellem Aarhus og Viborg. Plademøbelfabrikken Tvilum er sammen med skolen og plejecentret byens største arbejdspladser. Der er mulighed for indkøb af dagligvarer i Dagli'Brugsen. Køretiden til Aarhus Havn og Viborg C er ca. 30 min. Derudover er det nemt at komme til Randers og Silkeborg.

Fritidsaktiviteter

I Fårvang er der forskellige idrætsforeninger - bl.a. badmintonklub, fodboldklub, KFUM-spejdere og en gymnastikforening.

Mindstepriser:

Nylandsvej 51 (grund nr. 2): 375.000 kr.

Nylandsvej 53 (grund nr. 3): 495.000 kr.

Nylandsvej 55 (grund nr. 4): 450.000 kr.

Nylandsvej 57 (grund nr. 5): 395.000 kr.

 

Budfrist 2. maj 2019 kl. 12.00

Købstilbud på parcellen skal afgives på dansk på tilbudsblanketten, som ligger på hjemmesiden og med beløbsangivelsen i danske kroner inkl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes ”Fortroligt” og ”udbud af Nylandsvej, Fårvang” til:

Silkeborg Kommune
Ejendomme
Østergade 1
8600 Silkeborg
Att.: Maiken Andersen

eller

sendes på mail til grundsalg@silkeborg.dk, med buddet vedhæftet som fil.
Mailen skal mærkes ”Fortroligt” og ”udbud af Nylandsvej, Fårvang”

Sælger oplyser, at der i købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og fiber (Eniig A/S). Tilslutninger er ført til skel.
  • Tilslutningsbidrag til fjernvarme
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift
  • Arkæologiske Undersøgelser
  • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med: 

• At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
• At der er tilslutningspligt til fjernvarme. At stikledningsbidrag mv. betales af køber udenfor købesummen. Dette bidrag betales direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
• Udgifter i forbindelse med telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i prisen.

Grundene kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud

Salgsmateriale:

Købsaftale

Måleblad

Jordbundsprøver

Tingbog Nylandsvej 51

Tingbog Nylandsvej 53

Tingbog Nylandsvej 55

Tingbog Nylandsvej 57

Kort over vejforsyning

Forureningsattest