Webfoto

Om Fårvang:

I ny udstykning i naturskønne omgivelser kan I nu få mulighed for at bygge jeres drømmehus.

Området ligger i den østlige del af Fårvang, og de kommunalt udbudte grunde her har en smuk beliggenhed ved siden af banestien, ud til grønt areal mod syd.

Længere mod syd ligger etape 2 i lokalplanen, med flere kommunale byggegrunde, men der er endnu ikke er taget beslutning om, hvornår disse byggemodnes og udbydes.

Fårvang by

Fårvang er en by med godt 1.350 indbyggere, og ligger centralt mellem Aarhus og Viborg. Plademøbelfabrikken Tvilum er sammen med skolen og plejecentret byens største arbejdspladser. Byen byder også på mange mindre arbejdspladser med forskellige små erhvervsdrivende håndværkere og forretninger som Fårvang Dagli'Brugs, frisørsalon, pizzaria, tankstation, mindre slagter, osv. Køretiden til Aarhus Havn og Viborg C er ca. 30 min. Derudover er det nemt at komme til Randers og Silkeborg.

Der bygges nye huse flere steder i byen, og i det hele taget udvikler byen sig stille og roligt. Der er gode stisystemer i hele byen, bl.a. med cykelsti-tunnel under Viborgvej, så børnene kan komme trygt i skole.

Se mere om byen på deres egen hjemmeside: Faarvangby.dk

Børnepasning, skole og SFO

Fårvang har gode pasningsmuligheder - her finder I både kommunale dagplejere og en nybygget børnehave i umiddelbar tilknytning til skolen, der har 10 klassetrin (0. til 9. klasse) og SFO-ordning.

Se mere om Fårvang Skole

Fritidsaktiviteter

I Fårvang er der et godt foreningsliv med forskellige idrætsforeninger - bl.a. badmintonklub, fodboldklub, KFUM-spejdere og en gymnastikforening.

Omkring salg af grundene:

Grundene kan først reserveres 2 måneder efter udbuddet, i dette tilfælde efter d. 13. november 2021.

Såfremt man ønsker at indgive købstilbud på en grund, finder du købstilbud til udfyldelse og underskift i boksen til højre på siden benævnt "Salgsmateriale". Købstilbuddet skal indscannes i sin helhed, vedhæftes som PDF-fil og indsendes til grundsalg@silkeborg.dk

Sælger oplyser, at der i købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloakering, regnvandskloakering, vand, og el. Tilslutninger er ført til skel.
  • Tilslutningsbidrag til fjernvarme.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologiske Undersøgelser.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • At der er tilslutningspligt til fjernvarme. At stikledningsbidrag mv. betales af køber udenfor købesummen. Dette bidrag betales direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
  • Udgifter i forbindelse med telefon-, internet-, fiber- og TV-forsyning er ikke inkluderet i prisen.

Se priser og grundstørrelser via kortet herunder: