Børnepasning, skole og SFO

Bryrup har kommunale dagplejere og en børnehave med et "skovbus". Bryrup Skole har ca. 320 elever fra fra 0. til 9. klasse. Der er SFO tilknyttet skolen.

Landsbyen Bryrup

Bryrup ligger smukt i et stærkt kuperet landskab med store skove, søer og udbredte lyngklædte bakker. Der er ca. 20 km til Silkeborg og ca. 25 km til motorvej E45 ved Horsens.

Fritidsaktiviteter

I Bryrup er der mange foreninger og tilbud bl.a. i Bryrup idrætsforening, hos spejderne, ved Bryrup - Vrads Veteranbane, og i det lokale forsamlingshus. Ved Bryrup Langsø er der anlagt en offentlig badeplads. 

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Hovedledningsbidrag til naturgas i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til Naturgas, jfr. lokalplanen for området.
  • At eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Grundene ligger op til en skovbyggelinje. Der skal søges om dispensation, før der kan bygges på grundene.

Salgsmateriale

Se status over grundene her