Her er de lukkede veje, stisystemer og gode fællesarealer med til at skabe rammerne for jeres næste bolig.

Landsbyen Bryrup:
Bryrup ligger smukt i et stærkt kuperet landskab med store skove, søer og udbredte lyngklædte bakker. Der er ca. 20 km til Silkeborg og ca. 25 km til motorvej E45 ved Horsens.

Fritidsaktiviteter:
I Bryrup er der mange foreninger og tilbud bl.a. i Bryrup idrætsforening, hos spejderne, ved Bryrup-Vrads Veteranbane, og i det lokale forsamlingshus. Ved Bryrup Langsø er der anlagt en offentlig badeplads.

Børnepasning, skole og SFO:
Bryrup har kommunale dagplejere og en børnehave med en "skovbus". Bryrup Skole har ca. 320 elever fra 0. til 9. klasse. Der er SFO tilknyttet skolen.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Hovedledningsbidrag til naturgas i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til Naturgas, jfr. lokalplanen for området.
  • At eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Grundene ligger op til en skovbyggelinje. Der skal søges om dispensation, før der kan bygges på grundene.

Salgsmateriale

Se status over grundene her