Børnepasning, skole og SFO

Bryrup har kommunale dagplejere og en børnehave med en "skovbus". Bryrup Skole har fra 0. til 9. klasse og SFO.

Landsbyen Bryrup

Bryrup ligger smukt i et stærkt kuperet landskab med store skove, søer og udbredte lyngklædte bakker. Der er ca. 20 km til Silkeborg og ca. 25 km til motorvej E45 ved Horsens.

Fritidsaktiviteter

I Bryrup er der masser af tilbud i fritiden bl.a. gymnastikforening, spejdere, Bryrup - Vrads Veteranbane, og tilbud i det lokale forsamlingshus. Ved Bryrup Langsø er der en offentlig badeplads.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Hovedledningsbidrag til naturgas i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til Naturgas, jfr. lokalplanen for området.
  • At eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S.
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Se status på grunden her