Nu har du mulighed for - som den sidste på denne vej - at bygge nyt på lukket villavej i Bryrup. Omgivelserne er færdiganlagte, og når I er flyttet ind i jeres nye bolig, kan I bare nyde det, uden at skulle bo i byggestøj fra området.

Landsbyen Bryrup
Bryrup ligger smukt i et stærkt kuperet landskab med store skove, søer og udbredte lyngklædte bakker. Der er ca. 20 km til Silkeborg og ca. 25 km til motorvej E45 ved Horsens.

Fritidsaktiviteter
I Bryrup er der masser af tilbud i fritiden bl.a. gymnastikforening, spejdere, Bryrup - Vrads Veteranbane, og tilbud i det lokale forsamlingshus. Ved Bryrup Langsø er der en offentlig badeplads.

Børnepasning, skole og SFO
Bryrup har kommunale dagplejere og en børnehave med en "skovbus". Bryrup Skole har fra 0. til 9. klasse og SFO.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Hovedledningsbidrag til naturgas i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til Naturgas, jfr. lokalplanen for området.
  • At eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S.
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Se status på grunden her